YEAR END PARTY WITH MERAKI

Buổi tiệc Year End Party của Meraki đã được tổ chức như một lời cám ơn đến toàn thể nhân viên công ty trong suốt