FOUNDERS

founder 1 dọc

Huỳnh Phan Thắng

Co-Founder/CEO

Trình Độ Học Vấn

 • Thạc sĩ tâm lý tổ chức (Mỹ) Thạc sĩ quản trị kinh doanh. 
 • Cử nhân Quản trị nhân sự và khởi nghiệp (Singapore). 
 • Cử nhân cao đẳng tâm lý học trẻ em (Singapore).
 • Cử nhân cao đẳng tâm lý học tích cực (Singapore). Chứng chỉ đào tạo và đánh giá của bộ Nhân Lực Singapore. 
 • Chứng chỉ huấn luyện viên quốc tế Chứng chỉ Montessori quốc tế Chứng chỉ đào tạo về cảm xúc – xã hội cho trẻ em. Bộ giáo dục Singapore. 
 •  Kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức phi chính phủ chuyên về đào tạo trẻ em. Hoàn thành khoá học chuyên sâu về Giáo dục sớm. 
 • Chứng chỉ quản lý mầm non (Đà Nẵng).
24991365_10213031909784898_8432315378872779586_n

Nguyễn Như Hà

Co-Founder/CCO

Trình Độ Học Vấn

 • Cử nhân Xã hội học – Đại học công nghệ Nanyang (Singapore) – Học bổng toàn phần chính phủ Singapore.
 • Thạc sĩ Nghiên cứu phát triển Duisburg-Essen University (Đức) – Học bổng toàn phần chính phủ Đức.
 • Nghiên cứu sinh Quốc tế và Châu Á học, City University of Hong Kong (Hong Kong) – Học bổng chính phủ Hong Kong.
 • Quản lý tại Express Holding, chuyên viên Nghiên cứu tại Viện nghiên cứu phát triển – Đại học Duy Tân.
 • Người sáng lập của ngôi nhà kỹ năng Meraki chuyên phát triển Kỹ năng và tiếng Anh cho trẻ em. 
 • Kinh nghiệm trong các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận và các dự án cộng đồng cho phu nữ và trẻ em.

GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

giáo viên 2

Hanna Joy Millor Plecerda

Giáo Viên Tiếng Anh

giáo viên 1

Mark Gil Mandamian Gabe

Giáo Viên Tiếng Anh

Untitled-2

Fanpage: Ngôi Nhà Anh Ngữ Meraki

Fanpage: Ngôi Nhà Kỹ Năng Meraki​

FOUNDERS

founder 1 dọc

Huỳnh Phan Thắng

Co-Founder/CEO

Trình Độ Học Vấn

 • Thạc sĩ tâm lý tổ chức (Mỹ) Thạc sĩ quản trị kinh doanh. 
 • Cử nhân Quản trị nhân sự và khởi nghiệp. (Singapore) 
 • Cử nhân cao đẳng tâm lý học trẻ em (Singapore) 
 • Cử nhân cao đẳng tâm lý học tích cực (Singapore). Chứng chỉ đào tạo và đánh giá của bộ Nhân Lực Singapore. 
 • Chứng chỉ huấn luyện viên quốc tế Chứng chỉ Montessori quốc tế Chứng chỉ đào tạo về cảm xúc – xã hội cho trẻ em. Bộ giáo dục Singapore. 
 •  Kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức phi chính phủ chuyên về đào tạo trẻ em. Hoàn thành khoá học chuyên sâu về Giáo dục sớm. 
 • Chứng chỉ quản lý mầm non (Đà Nẵng)
24991365_10213031909784898_8432315378872779586_n

Nguyễn Như Hà

Co-Founder/CCO

Trình Độ Học Vấn

 • Cử nhân Xã hội học – Đại học công nghệ Nanyang (Singapore) – Học bổng toàn phần chính phủ Singapore 
 • Thạc sĩ Nghiên cứu phát triển Duisburg-Essen University (Đức) – Học bổng toàn phần chính phủ Đức 
 • Nghiên cứu sinh Quốc tế và Châu Á học, City University of Hong Kong (Hong Kong) – Học bổng chính phủ Hong Kong 
 • Quản lý tại Express Holding, chuyên viên Nghiên cứu tại Viện nghiên cứu phát triển – Đại học Duy Tân 
 • Người sáng lập của ngôi nhà kỹ năng Meraki chuyên phát triển Kỹ năng và tiếng Anh cho trẻ em. 
 • Kinh nghiệm trong các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận và các dự án cộng đồng cho phu nữ và trẻ em.

GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

giáo viên 2

Hanna Joy Millor Plecerda

Giáo Viên Tiếng Anh

giáo viên 1

Mark Gil Mandamian Gabe

Giáo Viên Tiếng Anh

Untitled-2

Fanpage: Ngôi Nhà Anh Ngữ Meraki

Fanpage: Ngôi Nhà Kỹ Năng Meraki​